Má se to s ním stejně jako s ohněm. Dokud máte své pití pod kontrolou, všechno je v naprostém pořádku a není sebemenší důvod se znepokojovat. Snadno však vzniká návyk, který se v různém časovém horizontu může změnit v závislost na alkoholu. Tou se již míní skutečné onemocnění, které má i své označení v Mezinárodní klasifikaci nemocí. V tom případě nemocný po návykové látce touží, nedokáže na ni přestat myslet, užívá čím dál vyšší dávky, a to i bez ohledu na okolnosti a neblahé následky, jichž si je plně vědom.

Ozdravná dovolená v luxusním prostředí

Nestátní psychologické zařízení ve středních Čechách se zaměřuje na odvykací pobyty ve velmi příjemném prostředí wellness hotelu, který mají klienti po celou dobu k dispozici. Probíhá intenzivní terapeutická práce jak skupinovou, tak individuální formou, která směřuje k jádru problému a ke zvládnutí každodenních situací bez pití. Do programu může vstoupit kdokoliv, jedinou podmínkou je střízlivost, kterou na místě ověřujeme. Udělejte první krok správným směrem na cestě k lepšímu životu.

Category : Nezařazené